Algemene Voorwaarden

Door het bezoeken van deze website, gaat u akkoord te worden gebonden door deze website termen en gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke lokale wetten bent. Als u niet akkoord met een van deze voorwaarden gaat, zijn u verboden gebruik of toegang tot deze site. De materialen op deze website zijn beschermd door toepasbaar auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk downloaden van een exemplaar van de materialen (informatie of software) op de verwijderen-spywarevirus.com website voor persoonlijke, niet-commerciële voorbijgaande bekijken alleen. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van de titel, en onder deze licentie mag u niet:

wijzigen of kopiëren van de materialen;

  • gebruik van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor elk publieke beeldscherm (commercieel of niet-commercieel);

  • proberen te decompileren of reverse engineering software die op de verwijderen-spywarevirus.com website;

  • copyright of andere eigen notaties verwijderen uit de materialen; of

  • de materialen overdragen aan een andere persoon of “spiegel” het materiaal op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schenden en kan worden beëindigd door verwijderen-spywarevirus.com op elk gewenst moment. Bij beëindiging van uw kijkervaring van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen hetzij in elektronische of gedrukte vorm

3. ontkenning

De materialen op de verwijderen-spywarevirus.com website worden geleverd “as is”. verwijderen-spywarevirus.com geeft geen garanties, uitgedrukt of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, waaronder, zonder beperking, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten. Verder, verwijderen-spywarevirus.com niet garanderen of zijn verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, verwachten resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website op Internet of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites in verband met deze site.

4. Beperkingen

In geen geval is verwijderen-spywarevirus.com of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (waaronder, zonder beperking, schade voor het verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering,) die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de materialen op de verwijderen-spywarevirus.com website, zelfs als verwijderen-spywarevirus.com of een verwijderen-spywarevirus.com gemachtigde is gesteld mondeling of schriftelijk van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, gelden deze beperkingen niet voor u.

5. Herzieningen en Errata

De materialen die op de verwijderen-spywarevirus.com website kunnen technische, typografische of fotografische fouten omvatten. verwijderen-spywarevirus.com garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. verwijderen-spywarevirus.com kunnen wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. verwijderen-spywarevirus.com maakt echter niet, elke inzet voor het bijwerken van de materialen.

6. Verband

verwijderen-spywarevirus.com heeft niet alle sites gekoppeld aan de Internet-website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door verwijderen-spywarevirus.com van de site. Gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico.

7. Site Terms of gebruik wijzigingen

verwijderen-spywarevirus.com kan herzien deze voorwaarden voor gebruik van haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord gebonden te zijn door de dan geldende versie van deze bepalingen en voorwaarden van gebruik.

8. Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot de verwijderen-spywarevirus.com-website worden, beheerst door de wetten van de staat van Delhi, India ongeacht zijn conflict van wetsbepalinge